ΕΙΣΟΔΟΣ

Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Στόχος του είναι να ενοποιήσει και να επικαιροποιήσει τους νόμους για την προστασία των δεδομένων που ίσχυαν μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας κυρίως τα δικαιώματα των πολιτών σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.
 
Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικό δεδομένο θεωρείται οποιαδήποτε πληροφορία οδηγεί στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του ατόμου, όπως το όνομά του, το τηλέφωνό του, διεύθυνση e-mail, ψευδώνυμο, κτλ.
 
Δικαίωμα ενημέρωσης
Το δικαίωμα του ατόμου να ενημερώνεται για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
 
Δικαίωμα πρόσβασης
Το δικαίωμα του ατόμου να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και σε συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασία τους.
 
Δικαίωμα διόρθωσης
Το δικαίωμα του ατόμου να διορθώσει προσωπικές πληροφορίες που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
 
Δικαίωμα στη λήθη
Το δικαίωμα του ατόμου να ζητήσει ολική και ασφαλή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σε εύλογο χρονικό διάστημα από έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση.
 
Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
Το δικαίωμα του ατόμου να ζητήσει παύση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
 
Δικαίωμα στη φορητότητα
Το δικαίωμα του ατόμου να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα από έναν οργανισμό σε έναν άλλο.
 
Δικαίωμα εναντίωσης
Το δικαίωμα του ατόμου να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σχετικά με ενέργειες νομικού περιεχομένου, άμεσου μάρκετινγκ και επιστημονικής/ιστορικής έρευνας.
 
Δικαίωμα εξαίρεσης από διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ
Το δικαίωμα του ατόμου να εξαιρεθεί από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σκοπό έχει την αξιολόγηση και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του.
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων/οργανισμών
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις οφείλουν να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα.
 
Ενημέρωση
Όταν οι οργανισμοί/επιχειρήσεις ζητούν προσωπικά δεδομένα, οφείλουν να δηλώνουν ξεκάθαρα και σε απλή γλώσσα τον λόγο για τον οποίο συλλέγουν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα που θα τα διατηρήσουν στο αρχείο τους, πώς θα τα χρησιμοποιήσουν και ποιος τα λαμβάνει.
 
Συγκατάθεση επεξεργασίας
Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις οφείλουν να πάρουν τη συγκατάθεση των ατόμων για να επεξεργαστούν τις προσωπικές τους πληροφορίες
 
Διατήρηση αρχείου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση επεξεργασίας, οι οργανισμοί/επιχειρήσεις υποχρεούνται να κρατήσουν λεπτομερές αρχείο με την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων.
 
Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, οι οργανισμοί/επιχειρήσεις υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με τις αρχές, αλλά και με τα άτομα των οποίων τα δεδομένα παραβιάστηκαν, αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος γι' αυτά.
 
Εκπαίδευση προσωπικού & ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις χρειάζεται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους για την τήρηση του GDPR και, αν είναι απαραίτητο, να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
Νομικά συμβόλαια σύμφωνα με τον GDPR
Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις οφείλουν να συντάξουν και να διαχειρίζονται συμβόλαια συνεργατών και προμηθευτών που συμμορφώνονται με τον GDPR.
 
Το Takeitnow.gr εναρμονίζεται με τον GDPR
Στο Takeitnow.gr η προστασία των δεδομένων αποτελεί κεντρικό πυλώνα των αξιών μας και της πολιτικής μας. Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών μας και των επισκεπτών της πλατφόρμας, φροντίζουμε πάντα για την προστασία τους λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
 
Ολιστικό σύστημα ασφαλείας
Η προστασία της ιδιωτικότητας απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας. Η προσέγγισή μας είναι ολιστική και βασίζεται στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων για τον εντοπισμό παραβιάσεων, καθώς και στα μέτρα προστασίας δεδομένων, όπως η κρυπτογράφηση, που αποτελούν βασικό άξονα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Takeitnow.gr (ιδιωτικό απόρρητο εκ του σχεδιασμού).
Οι δομές μας είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να διευκολύνουν την ασφάλεια μέσα από το σύνολο του κύκλου προστασίας των δεδομένων, ο οποίος περιλαμβάνει την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων, την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και εφαρμογών και εξειδικευμένες διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και λήξης των δεδομένων.
 
Πλήρης έλεγχος συστημάτων
Έχοντας ξεκινήσει από τα μέσα του 2017, έχουμε πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο των συστημάτων και των πολιτικών μας παίρνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του GDPR μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.
 
Κρυπτογράφηση
Όλα τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και των επισκεπτών μας είναι κρυπτογραφημένα.
Πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δίνεται μόνο σε εφαρμογές και εργαζόμενους του Takeitnow.gr μέσω ενός ασφαλούς συστήματος εξουσιοδότησης.
 
Εκπαιδευμένο προσωπικό
Έχουμε φροντίσει να εκπαιδεύσουμε το σύνολο του προσωπικού στο Takeitnow.gr σχετικά με τον νέο κανονισμό και να διαβεβαιώσουμε την καθολική εφαρμογή του στην πλατφόρμα.
 
Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα
Η προστασία της ιδιωτικότητας και η απόλυτη διαφάνεια στις επιχειρηματικές πρακτικές είναι πρωτεύουσας σημασίας για εμάς. Είμαστε προετοιμασμένοι για την εφαρμογή του GDPR και διαθέσιμοι να βοηθήσουμε τους συνεργάτες και επισκέπτες της πλατφόρμας να κατανοήσουν τις υπηρεσίες υπό το φως του νέου κανονισμού.
free
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
security
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ